YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı! Rekabet gücü artıracak eylem planı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında üçüncüsü yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YÖİKK) toplantısında YOİKK Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışmalar, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye’deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla yapılacak Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıkları eylem planı kapsamında istihdama odaklı olarak ele alınan mesleki eğitim gündemi çerçevesinde gerçekleşti.

YOİKK Platformu çerçevesinde Ağustos ayından bu yana yürütülen çalışmalarla, kamu kurumları ve iş dünyasından tüm paydaşlarla birlikte atılması gereken adımlar katılımcı bir şekilde belirlendi.

1 Mart 2024 tarihinde yayımlanan YOİKK Eylem Planı’nda, yatırımcılar açısından olumlu etkisi değerlendirilen, cari açığı azaltıcı ve mal-hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlar odak noktası oldu.

Eylem Planı yayım tarihinden itibaren, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması, uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi olmak üzere 6 eylem tamamlandı.

Toplantıda, Orta Vadeli Program’da yer alan öncelikli reform alanlarından mesleki teknik eğitim konusu özel sektör odaklı dönüşüm ekseninde değerlendirilirken ilgili paydaşların bu alandaki önerileri, atılacak adımlar ve işbirliği olanakları görüşüldü.

“OSB’ler istihdam odaklı mesleki eğitime katkı sağlayacak”

Milli Eğitim Bakanlığının özel sektörle buluşma toplantılarındaki önerilerinin de dikkate alınarak hazırlandığı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da görüşülen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesinin stratejileri üzerinde de değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, organize sanayi bölgelerinin istihdam odaklı olarak mesleki eğitimin gelişimine verebileceği katkılar ele alındı. Toplantıda, mesleki ve teknik ortaöğretim ile yüksekokul mezunlarının kendi alanlarında çalışmasını teşvik edecek resmi ve özel sektör odaklı mekanizmaların oluşturulması üzerinde duruldu.
Mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm toplum kesimlerine ve ilkokuldan itibaren öğrencilere aşılanması amacıyla yürütülecek farkındalık faaliyetleri ele alındı. Toplantıda, öğrenciler için ortaokul sonrası eğitim planlamasında mesleki eğitime yönelik tanıtım ve yönlendirme çalışmalarıyla çırak öğrencilerin işyeri eğitimleri hakkında görüşmeler yapıldı.
Toplantıda, mesleki eğitim alanında kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin katkıları alınarak 75 maddelik tedbir seti oluşturuldu. Mesleki eğitimin öneminin tüm taraflarca vurgulandığı toplantıda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının mesleki eğitim ve istihdam eksenli çözüm önerilerini birlikte ele alacağı bir çalışma grubu tesis edilmesi kararlaştırıldı.
“Türkiye Yüzyılı Vizyonu” doğrultusunda, ilerleyen dönemde insan kaynağının kalkınma politikaları ve ikiz dönüşüm hedefleriyle uyumlu şekilde yetiştirilmesi öncelikli hedef olarak belirlenerek sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı sağlanması amaçlandı.

Toplantıda, Türkiye’de yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamı ve finansal istikrar pekiştirilerek nitelikli ve katma değeri yüksek alanlarda ulusal ve uluslararası yatırımların artırılması hedeflendi.

“YOİKK Eylem Planı ile rekabet gücü arttırılacak”

Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya yönelik sonuç odaklı yapısal reformları hayata geçirmeyi sağlayacak olan YOİKK Eylem Planı kapsamındaki çalışmalar, belirlenen takvime riayet edilerek devam edecek ve üç aylık periyotlar halinde izlenecek.

Toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokratik engellerin kaldırılması, yatırımcı haklarının korunması ve yatırımların teşvik edilmesine yönelik adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir